Kleuradvies – speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is gericht op kinderen met een specifieke beperking. Denk aan kinderen met autisme, kinderen met een visuele beperking, zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die een chronisch aandachttekort hebben, enzovoort. In ieder geval kinderen die totaal niet met elkaar kunnen worden vergeleken.

Kinderen die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs zijn vaak extra gevoelig voor impulsen van de omgeving. Een verantwoord kleurenplan voor scholen voor speciaal onderwijs moet dus rekening houden met de beperkingen van de kinderen. Kinderen met autisme hebben bijvoorbeeld behoefte aan vaste vormstructuren en harmonische kleurcombinaties. Slechtziende kinderen hebben juist weer behoefte aan grote kleurcontrasten en verschil in textuur van materialen.

Voor leerlingen met een vorm van autisme is het verstandig kleuren te gebruiken die zo min mogelijk afleiden en prikkelingen geven. Er is namelijk erg weinig nodig om deze leerlingen te ‘overprikkelen’. Blanke, neutrale oppervlaktes in combinatie met kleurvlakken van vergrijsden groen- en blauwtinten zijn geschikt, omdat ze rustiger maken. Slechtziende leerlingen zijn voor de navigatie in de school juist weer gebaat bij grote contrastverschillen van kleur en/of licht.

Tips
  • Te harde kleuren of te grote kleurcontrasten kunnen de leerlingen te veel afleiden.
  • Gangen zijn belangrijk voor leerlingen om herkenbaar en duidelijk door het gebouw te navigeren. Kleur biedt een uitkomst!
  • Gebruik ook verschillende materialen om slechtziende kinderen houvast te geven: bijvoorbeeld inkepingen in de muur gecombineerd met lichtstrips en verschil in harde en zachte materialen in de vloer.