Rood of blauw?

Invloeden van kleur op de productiviteit.

De auteurs deden wetenschappelijk onderzoek naar de invloeden van rood en blauw op de productiviteit, sociale cohesie en het welzijn van mensen die vergaderen in een reguliere werksetting en daarbij werden geen significante verschillen vastgesteld.
Het is de vraag of vaak genoemde effecten van rood en blauw die in de literatuur worden genoemd, wel juist zijn, of deze nu gemeten zijn in een lab omgeving of een real life setting. Het blijkt overigens dat mensen in een vragenlijst antwoorden geven die beïnvloed worden door de persoonlijke, de sociale en de omgevingscontext.
Nieuwe manieren om het effect van kleuren te testen moeten worden heroverwogen. Omdat laboratoriumomstandigheden te zeer vereenvoudigd en kunstmatig zijn, stellen de auteurs voor, om de invloeden van van kleur te testen, in relatie tot een breder belevend kleurpaletkader. Lees het artikel – pdf bestand (oorspronkelijke tekst Engelstalig)

Vanuit mijn vak expertise heb ik regelmatig nauw overleg gevoerd met de auteurs over de opzet van het onderzoek en bijgedragen aan de totstandkoming van de testomgeving in de vorm van advies over de kleurkwaliteiten en de invulling van het testproces.