Complex Klopvaart Utrecht

Het complex is onder te verdelen in twee kleine units elk bestaande uit drie aaneengescha-kelde eenheden en een grote unit bestaande uit twee sub units.
Binnen de beperkte architecturale mogelijkheden is het kwaliteitsbeeld in kleurgebruik opgewaardeerd en in functionaliteit meer geduid.
Volgens deze analyse en interpretatie is de samenhang gewaarborgd, maar wel zodanig dat de units onderling meer zijn verpersonaliseerd voor de bewoners en voor de bezoekers meer herkenning hebben gekregen.