Kleuradvies – museum / galerie

Het museum is er voor de kunstliefhebber maar elke bezoeker heeft een andere motivatie om het museum binnen te gaan. Dat varieert van het opdoen van een globale belevingsindruk tot een nauwkeurige studie van een kunstwerk of stroming. In ieder geval moet een museum mensen boeien, verrassen of verwonderen. Willem Sandberg (directeur Stedelijk Museum Amsterdam 1945 – 1963) beschouwde het museum als een neutrale doos voor de presentatie van de inhoud. Sinds hij in de jaren veertig het Stedelijk Museum van Amsterdam van binnen wit liet schilderen, hebben veel musea zijn ideaal van de ‘neutrale ruimte’ overgenomen. Een modern vormgegeven museum, zoals het Cobramuseum in Amstelveen, kenmerken zich door lichtinval en monumentale, architecturale ruimtelijkheid. Hier zien we vaak achromatische kleuren; de kunst staat centraal.Er zijn ook museumgebouwen met een grote historische, architectonische waarde, zoals het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam en het Musée de la Photographie in Charleroi. Hier ligt het voor de hand om kleuren te gebruiken die in relatie staan tot de stijlsfeer van het gebouw. Deze voorbeelden maken duidelijk dat kleur of juist geen chromatisch kleurgebruik in het museum afhankelijk is van verschillende factoren. De visie en doelstelling van het museum zijn daarbij doorgaans toonaangevend.

Het grootste verschil tussen een museum en een galerie is dat een galerie kunst exposeert met commerciële doeleinden. De tentoonstellingen zijn altijd tijdelijk en de ruimtes zijn in het algemeen bescheiden van afmeting. De inrichting van de tentoonstellingsruimtes is evenals in de musea mede afhankelijk van de architectuur, de geëxposeerde kunst én de persoonlijke voorkeur van de galeriehouder.

Tips
  • Omdat de expositieruimtes vaak neutraal zijn, lenen de garderobe en toiletgroepen zich bij uitstek voor een kunstzinnige aanpak: in kleur of originaliteit in functiegebruik.
  • Oriëntatie is een belangrijk element. Kleur en gevarieerd materialiseren zijn zeer geschikte middelen om de oriëntatie in de ruimtes en de gangen te verbeteren.