Kleurend & Materiaal

Vorm, textuur en kleur vormen met elkaar een samenspel tot de volmaakte beleving voor de mens.
Het samenstellen van een kleurpalet verloopt binnen de natuur met zijn jaargetijden organisch, met veel gevarieerde subtiele kleurnuances (foto 1).


Losse, op zichzelf staande kleuren komen in de natuur niet voor. De natuur toont ons de kleur in een bepaalde orde, zodat het lijkt of de ene kleur de andere kleur voorbrengt.
[Paul Gauguin]
Een dergelijk organisch proces is ook waarneembaar bij bijvoorbeeld sterk verouderde niet meer onderhouden gebouwen (foto 2).

Kleurtoepassing op gebouwen vraagt rekening te houden met de architectuurstijl, tijdgeest en de omliggende bebouwde omgeving of anderszins van het gebouw (foto 3), maar ook het functie gebruik is veelal een bijkomende factor.