Kleuradvies – ziekenhuis

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Gezondheidsproblemen brengen spanning en onzekerheid mee en dus is het belangrijk dat de omgeving als veilig wordt ervaren. In de ‘Healing Environment’ is dan ook steeds meer aandacht voor de invloed van de (architectonische) omgeving op de patiënt. Onderzoek toont immers aan dat een goed geïmplementeerde Healing Environment leidt tot verbeterde zorg tegen dezelfde of minder kosten. Gebouw en organisatie draaien niet meer om het proces, maar om de patiënt/cliënt/bewoner. Aandacht dus voor het licht, de kleuren en het materialiseren van de inrichting.

Aangezien geestelijke en fysieke stress van de omgeving wordt beschouwd als een belangrijk obstakel in het genezingsproces, is het voorkomen ervan een belangrijk thema in de Healing Environment. In Nederland heeft TNO een methode ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de aantrekkelijkheid van een zorgomgeving (OAZIS). Hiermee kan men bepalen in welke mate een gebouw of afdeling de Healing Environment benadert.

Tips
  • Voor een duidelijke bewijzering zijn contrasterende kleuren bepalend, meer nog dan de kleurtintkeuze.
  • Eén kleurthema per afdeling draagt bij aan een goede oriëntatie in het gebouw.
  • Vermijd harde kleurcontrasten in het kleurpalet. Dat heeft een negatief effect op de gemoedstoestand van de patiënt.
  • Besteed extra aandacht aan het kleurplan van het plafond. De liggende patiënt immers vooral tegen het plafond aan.