Kleuradvies – penetentiaire inrichting

Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er meer aandacht voor de architectuur of herinrichting van strafinrichtingen. Bij de laatste nieuwbouwprojecten zien we een tendens om cellen kleiner te maken. Bovendien zijn er overwegingen en pilots om meer dan één gedetineerde in een cel te plaatsen.
Detentie gaat om vrijheidsbeperking van mensen met diverse achtergronden. Denk aan mensen met een verschillende geloofsbelevenis, verschillende culturen en milieus en ook verschillende psychische achtergronden. Dat vraagt om een heel zorgvuldige aanpak van begeleiding, maar ook om een bewuste kleurkeuze van de diverse leefomgevingen van een penitentiaire inrichting.

Jeugdinrichtingen
In de justitiële inrichting voor jongeren gaan openheid en veiligheid samen. Een nieuwe benadering van jeugddetentie is de nadruk op bescherming en behandeling in plaats van op dwang en opsluiting. Een belangrijke doelstelling is dat de jongeren weer structuur krijgen in hun dagelijkse leven en dat zij op een respectvolle manier met hun omgeving leren omgaan. Daar kan inrichting en kleurgeving van het gebouw een bijdrage aan leveren met een open frisse blik naar buiten.

Tips
  • Denk wat kleurcombinaties vanuit een ander perspectief. Een gevangenisdeur in een sprekende kleur en contrastverschil met de wand is niet aan te bevelen, omdat de gedetineerde daardoor extra wordt geconfronteerd met het feit dat deze deur niet zomaar open kan. Pas dus kleine contrastverschillen toe.
  • Voer de vloer in een donkerder kleurstelling uit. Dat geeft stabiliteit.
  • Het kleurenpalet moet bijdragen aan de emotie om even te vergeten in welke omgeving men verkeert. Dat geldt extra voor de aparte bezoekersmogelijkheden voor kinderen van gedetineerden.
  • Het kleurplan voor de gangen moet helder zijn met duidelijke zichtlijnen.