Kleuradvies met gevoel

Dankzij dit boeiende traject van bewustwording, verdieping, ervaring en toepassing heb ik een werkwijze ontwikkeld om vanuit de behoefte van, en samen met de gebruikers een Emotioneel Programma Van Eisen (EPVE)  te ontwikkelen om tot de optimale kleurtoepassing te komen. Het gaat niet zomaar een kleur rood of groen, maar om een harmonisch geheel waarbij tint, lichtheid en verzading, in samenhang met allerlei contextfactoren van belang zijn. Vanuit een veelheid van mogelijkheden en combinaties van achromatisch tot chromatische verschijningsvormen, kleurcontrasten en de werking van vorm, komen we tot een kleurtaal die zich het beste laat verstaan.