Kleuradvies – hospice

In de Middeleeuwen schreef men al over de Ars Moriendi, ofwel de kunst van het sterven. En dat is nog steeds actueel. Een hospice is een ‘gastvrije woning’, waar mensen, die niet meer kunnen genezen, de laatste levensperiode kunnen doorbrengen. Het streven is om de levenskwaliteit in de laatste levensperiode zo goed mogelijk te houden. In het hospice wordt palliatieve zorg geboden, een vorm van zorg die met name uit verzachting en verlichting bestaat. Het spreekt vanzelf dat een goede kleurkeuze hieraan kan bijdragen.

Om tot een juiste kleurkeuze te komen, is het essentieel de aard van het sterfproces en daarmee de aard van de zorg, te begrijpen. De fase waarin de zieke van het aardse bestaan afscheid neemt, is, zowel fysiek als mentaal, een moeilijke periode. In het hospice schenkt men aandacht aan alle aspecten van het sterven.

Elk mens staat via zijn zintuigen in contact met de wereld om hem heen. Met kleur kunnen we het stervensproces verzachten, niet alleen omdat kleur er fysiek toe doet, maar vooral omdat onze kleurpercepties een sterke invloed hebben. Zo is rood de kleur van hartstocht en liefde en groen de kleur van de vrede.

Tips
  • Maak een goede afweging tussen aardse kleuren en hemelse kleuren. Dat zorgt voor balans en harmonie.
  • Kleur en licht zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Besteed ruim aandacht aan een goede (sfeer)verlichting.
  • Jongeren, hoe ziek ook, laten zich graag afleiden. Hun ruimte in het hospice mag dan ook kleurrijk zijn.