Kleur & Tactiliteit

In de architectuur is de term ‘tactiliteit’ de aanduiding die aangeeft hoe een materiaal aanvoelt en hoe de gewaarwording van degene is die het materiaal aanraakt en duidt, bijvoorbeeld nerfstructuur van hout, aaibaarheid van textiel, kilheid van metaal etc.; hierbij wordt onze ‘tastzin’ aangesproken. Minstens zo belangrijk is daarbij onze ‘gezichtszin’.

Met onze ogen wordt het denken geactiveerd en wordt het waargenomen beeld vertaald naar een persoonlijke voorkeur en herinnering.

Een goed voorbeeld is het verval van bovenstaande weergegeven materialen. 
Vanuit technisch oogpunt bezien is schilderen wenselijk. Maar vanuit esthetisch oogpunt toont de organische vervallenheid een karakteristiek harmonische schoonheid.