Kleur & Motief

Na een proces van ontwerpen of inventarisatie van een bestaand object komt de fase van kleuring. Het gaat erom om een motief te zien of de beweegreden tot de expressie te duiden.  

 Foto 1: toont een statisch/dynamisch beeld. Ondanks de krachtige contrastwerking van de twee vlakken, verplaatst onze kijkrichting zich automatisch naar de statisch staande vrouw; dit terwijl de vrouw het kleinste volume in de foto is. Hierbij is de vrouw en de schaduw het motief.

Foto 2: het beeld toont een egaal donker vlak met een dynamisch lijnenspel van twee in elkaar vloeiende gezichten. De lichte tint van het lijnenspel is bepalend hoe het beeld door de waarnemer ‘gecentreerd’ wordt geïnterpreteerd. De donkere achtergrond wordt met dit beeld ondergeschikt aan de lichte lijnen; het motief zijn de twee gezichten.

Foto 3: toont een groepje vrouwen waarbij het beeld onsamenhangend en dynamisch overkomt. Het vraagt enige tijd om het beeld te duiden, dat komt omdat het beeld niet direct een duidelijk waarneembaar motief heeft in ordening en samenhang.