Kleur & Lichtheidscontrast

Lichtheidscontrast is ondersteunend aan de architecturale beleving van de ruimte.

Bij het samenstellen van een kleurpalet is het van belang om eerst de contrastwerking‘lichtheid’ binnen de ruimte(s) te bepalen. Welke elementen worden binnen de ruimte meer of minder zichtbaar gemaakt. Aansluitend kan dan de vertaling naar de kleurtoonnuances worden gemaakt. Op deze wijze ontstaat er een ordenend en samenhangend belevend kleurpalet.