Kleur & Kunst

Kleur is een middel om direct invloed uit te oefenen op de ziel. De ziel is de piano met zijn snaren, de kleur is de toets en het oog is de hamer. Kleur zorgt voor een fysieke prikkel bij aanschouwing. Psychisch werkt kleur associatief.

Ga op zoek naar kunst die aanspreekt en raakt. Ontdek welke dingen de geest en emotie nodig hebben om beter te kunnen functioneren of herstellen, zoals bijvoorbeeld binnen werkomgevingen of bij herstel in zorginstellingen of ontspanning binnen de horeca en hotellerie.