Kleur & Historie

Onderken bij historisch herstel met betrekking tot kleurgebruik, de onderscheiden tijdschalen in relatie tot stijl, oorspronkelijk kleurgebruik en veranderingen aan het gebouw en van de bebouwde omgeving

Zet hierbij voor aanvang de 5 zintuigen op scherp:
• gezicht: interpreteer en verklaar
• gevoel: respecteer de oorsprong
• gehoor: luister naar mensen
• reuk: rondsnuffelen in archieven
• Smaak: verleden in het nu verbinden


Bekijk het pand Transvaalsche Boer uit de 16e eeuw op de hoek Herengracht-Gasthuismolensteeg in Amsterdam, m.b.t. tot enkele vormveranderingen en herstel van het oorspronkelijk kleurgebruik.