Kleur & Dimensies

Architectuur is het primaire element en de materialisatie met textuur en eigen of toegepaste kleur is secundair. Vanuit dit gezichtspunt kan de primaire constructie nimmer los worden gezien van de secundaire vulling.

Voorbeeld 1: De natuur creëert polychromatische composities gebaseerd op ordening, samenhang, harmonie en variatie

Voorbeeld 2: Constructie en kleur vormen het beeldverhaal van het Dick Bruna museum in Utrecht

Voorbeeld 3: Constructie toont uitdrukkingsloos en biedt geen functionele herkenning en veiligheid, door de afwezigheid van kleurcontrastdimensies