Kleur & Beeld

Lelijke kleuren bestaan niet, wel lelijke of ongebruikelijke kleurtoepassingen.

Elke kleur is mooi als deze past binnen de context van het beeld of de omstandigheid waarbinnen een kleurpalet zich manifesteert. Onze voorkeur en herinnering bepaalt in grote mate hoe wij als mens naar kleur kijken. Hierbij geldt meer het gevoel dan het verstand, zoals onderstaand:

1: de achtergrondkleur ondersteunt de stralingskracht van de bloem
2: samenhangend kleurbeeld, maar zal verschillende reacties oproepen
3: het totale kleurbeeld is in samenhang van vrij zijn en ontspanning