Kleur & Architectuur

Architectuur is gestold in materiaal en kleur. Pas door het ontwerp te materialiseren met eigen of toegepaste kleuren krijgt de volumetrische compositie van het gebouw een andere uitstraling en betekenis voor de gebruikers. Onderstaand drie gebouwen in Azië die in vormwerking met elkaar verwant zijn. Maar vooral door verschil in kleurgebruik en de toegepaste reclames ontstaat er verschuiving:

1. Oogt architecturaal verrommeld en er ontbreekt een duidelijke vormstructuur.

2. De horizontale gelding is enigszins aanwezig, maar wordt tenietgedaan door de aangebrachte reclameborden.

3. Dit hoekpand toont een structuur van ordening en samenhang, met een duidelijke horizontale geleding.