Ipse de Bruggen

Ipse De Bruggen biedt zorg voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Fasiani gaf opnieuw bevindingen, aanbevelingen en advies voor de kleurtoepassing in een zorglocatie in Zwammerdam.

Verschillende soorten ruimte kwamen aan bod: een paviljoen, een fysioruimte, een fitnessruimte, een gymzaal en verbindingen daartussen. Uiteenlopende functies dus, die ieder afzonderlijk en in hun samenhang werden beoordeeld tijdens een gezamenlijke rondgang. Naast de voorgestelde kleurenpaletten behelzen de aanbevelingen ook vele daarmee samenhangende praktische adviezen.
Bijvoorbeeld om met relatief eenvoudige ingrepen de licht toetreding te verbeteren of een rommelig aanzien te vermijden.
In de slider wordt zoveel mogelijk de oude situatie getoond voorafgaand aan de nieuwe toestand.