Waarmee kan Fasiani u van dienst zijn?

EPVE (Emotioneel Programma Van Eisen)
Elk ontwerpplan in kleur vraagt om een gedegen onderbouwing; naast de gebruikelijke technische specificaties en kwaliteitsomschrijving van producten. Dit betekent dat helder geduid moet worden wat de expressie na oplevering wordt. Dit begint met een duidelijk geformuleerde vraagspecificatie door de opdrachtgever.
Aan de hand hiervan wordt door Fasiani een op maat gericht EPVE geformuleerd. Inhoudelijk wordt ingegaan op de omgeving, architectuur, doelgroep gebruikers en aanbevelingen aan de hand van de bevindingen.
Met een helder geformuleerd EPVE worden onduidelijkheden en teleurstellingen tijdens en na de oplevering voorkomen.

WELSTAND
Er zijn verschillende situaties waarbij ontwerpplannen moeten worden voorgelegd aan welstandcommissies, zoals bij gebouwen met monumentale waarde, bij nieuwbouwprojecten en bij wijzigingen in materialisatie en kleur van gebouwen bij renovatie. Gemeentelijke instanties worden zo in staat gesteld om het ontwerpplan te toetsten en te wegen aan het uiterlijk van het gebouw en de omliggende bebouwing.
Om een toetsing mogelijk te maken is het opstellen van een EPVE noodzakelijk, naast een kleuradviesomschrijving, collage van de geselecteerde materialen en kleuren. Afhankelijk van de complexiteit kan een en ander worden aangevuld met ingekleurd beeldmateriaal.
Fasiani ontzorgt hiermee het gehele proces voor de opdrachtgever: vanaf vraagspecifatie tot de uitvoering.

KLEURADVIEZEN
Een kleur staat nooit op zichzelf en zal altijd zijn omringd met omliggende kleuren. Dit vraagt bewuste afweging wat de werking van een palet aan kleuren is.
Een bijkomend aspect is, dat kleur twee gezichten heeft: verstand en gevoel. Vorm en contrastwerking is tot het kleinste deel objectief te definiëren. Kleur daarentegen wordt vooral vanuit het gevoel bepaald.
Voorkeuren zijn persoonlijk en vormen bij Fasiani dan ook het vetrekpunt bij het geven van advies, voordat andere aspecten worden vertaald. Het gaat erom dat de opdrachtgever en bijkomend de gebruikers een gevoel van thuiskomen ervaren. Kleuradviesvormen:

– Basis kleuradvies
Hierbij wordt een standaard plan uitgewerkt, dat bestaat uit een korte beschrijving en omschrijving van de bouwdelen en notering van de kleurnummers. Ondersteund met kleurstaaltjes.

– Uitgebreid kleuradvies
Het plan bestaat uit een basis EPVE (Emotioneel Programma van Eisen) en omschrijving van de bouwdelen en kleurnummers. Ondersteund door een plattegrond en/of voorzichten. Een kleurcollage wordt bijgevoegd. Optioneel kunnen een of meerdere foto’s worden bewerkt. Het ontwerpplan wordt in overleg gepresenteerd.

– Totaal kleuradvies
Het plan bestaat uit een uitvoerig EPVE. Een beschrijving van de bevindingen, bouwdelen en kleurnummers. Ondersteund met plattegronden en/of aanzichten en beeldmateriaal.
Daarnaast desgewenst advisering van andere (bouw) materialen en/of producten en aanvullende advisering met betrekking tot vormgeving van gebouw en/of inrichting van ruimtes.
Een overzichtelijke kleurcollage wordt bijgevoegd. In nader overleg worden een of meerdere foto’s bewerkt, desgewenst met alternatieven. Het ontwerpplan wordt in overleg gepresenteerd.
Het totale ontwerpplan is zodanig geduid, dat deze desgevraagd ter beoordeling aan de welstandcommissie kan worden voorgelegd.

INRICHTINGSADVIEZEN
Ruimtes worden positief beleefd als er een gevoel van thuiskomen wordt ervaren. Het is onomstotelijk dat met kleur een extra dimensie aan onze werk- en leefomgevingen wordt toegevoegd. Alleen met kleur wordt de expressie van een ruimte niet geduid.
Naast de weging van kleur, is het wegen van de mogelijkheden of beperkingen van een ruimte (afmeting, raamopeningen en doorgangen, materiaalgebruik, textuur en lichtinval) en de totale inrichting (meubels, stoffering, verlichting, kunst en dergelijke) een vereiste.
Fasiani ondersteunt van kleine tot totale interieurvernieuwingen.

FOTOBEWERKINGEN
Bij grote kleurwijzigingen is het aan te bevelen om een of meerdere foto’s te bewerken en in te kleuren. Op deze wijze krijgen de betrokken partijen een goed beeld van het vernieuwde kleurpalet. Fasiani presenteert de bewerkte beelden zodanig dat deze een realistische weergave benaderen.

LEZINGEN
Overdracht in kleur komt het beste tot stand door lezingen met veel beeldmateriaal.
Inhoudelijk kunnen de kleurlezingen vanuit diverse thema’s worden samengesteld; algemeen (mens, licht, kleur etc), architectuur (vorm, materiaal, contrast, functie etc.), sector (zorg, onderwijs, bedrijven, retail, particulieren etc.).
Fasiani stelt lezingen samen aan de hand van een verkregen vraagspecificatie.

BEURSPRESENTATIES
Beurspresentaties werken het meest effectief als deze kort en bondig zijn. Beurspresentaties worden door Fasiani levendig gebracht; bij voorkeur met een PowerPointpresentatie, om zo binnen de tijd die beschikbaar is de beursbezoekers te informeren en aansluitend potentiele bezoekers op de stand uit te nodigen.

GASTCOLLEGES
Kennisoverdracht door professionals in het onderwijs is van groot belang. Fasiani deelt bevlogen zijn kennis en ervaringen met enthousiaste studenten, die zich willen verdiepen in de materie en de werking van kleur op de mens en leefomgevingen.

WORKSHOPS
Voor marktpartijen die binnen hun werk regelmatig inhoudelijk adviserend of goedkeuring dienen te verlenen op kleurontwerpen, is het van belang dat vanuit interpretatie en verklaring een en ander gedegen wordt onderbouwd.
Fasiani verzorgd workshops op maat; afgestemd op de doelgroep, inhoudelijkheid van de lesstof en tijdsduur.

KLEURCOLLECTIES SAMENSTELLEN
Het samenstellen van een collectie vraagt een gedegen onderbouwing en is meer dan een reeks kleuren samen te stellen tot bijvoorbeeld een kleurkaart, kleurenwaaier.
Fasiani zal in samenwerking met de opdrachtgever de vraagspecificatie beschouwen en gezamenlijk evalueren voordat tot samenstelling zal worden overgegaan.