Dallas project Den Haag

Een voorbeeld van bewust kleurgebruik waarbij de vormwerking van de woningen als totaalbeeld gelijk blijft. Dit wordt bereikt door de dimensies (verhouding verzadiging, lichtheid; is percentage zwartgehalte en witgehalte) van de kleuren in samenstelling gelijk of overeenkomstig te houden.
 Kleur is een bouwend element en bij ondoordacht kleurgebruik kan de samenhang van een blok woningen ongewenst verschuiven.