KleurQuotes

KLEUR & LEVENSZIN


Kleur stimuleert om te genieten van het leven en geeft levenszin. Zonder kleuring van onze leefomgeving en onszelf wordt het leven deprimerend. Binnen de wereld van ontwerpers wordt regelmatig de stelling gehanteerd ‘vorm volgt de functie’ en kleur wordt gezien als een secundaire betekenis en daarmee de stelling dat kleur geen wezenlijk onderdeel is van het totale architecturale ontwerp.
Hiermee wordt voorbijgegaan aan de natuurlijke menselijke belevingsvoorwaarden. Kleur is een wezenlijk onderdeel binnen het functionele gebruik van gebouwen en ruimtes voor de doelgroep gebruikers, zoals binnen de zorg, onderwijs, zakelijke en winkelgebieden kleine streekgebieden en grote stadsgebieden etc. Het is dan ook van belang dat vooraf wordt gedefinieerd ‘wat is de expressie van het eindresultaat’; met betrekking tot de vormgeving, materialisatie en kleuring.


KLEUR & VOORKEUR


Elke kleur is mooi maar niet onder elke omstandigheid. Kleur wordt vanuit een persoonlijk gevoel en voorkeur bepaald. Deze voorkeur is grotendeels gebaseerd op herinneringen uit het verleden en nieuwe ervaringen in het heden. Zo kan een bepaalde kleur of kleurpalet je overweldigen en op een ander moment juist afstoten. Dit alles heeft te maken met de omstandigheid waaronder het gekleurde beeld zich manifesteert. Je gevoelens zullen teruggrijpen op je eerdere positieve of negatieve herinnering(en) hierin.


KLEUR & COMPONEREN


Kleuren samenstellen is als het componeren van een muziekstuk:
• ‘akkoord’: een reeks kleurtinten samenvoegen
• ‘compositie’ van het kleurpalet: dynamisch of ingetogen
• ‘variatievorm’: eenmalige of meerdere herhalingen van de kleurtinten

Voorbeeld 1 dynamiek wordt door de kleurtinten wit en geel aangezet
Voorbeeld 2 dynamisch door het wit, in combinatie met de kleurtinten van de daken
Voorbeeld 3 harmonisch door een akkoord van meer gelijkgestemde kleurtinten


KLEUR & DOORSCHIJNING


Kleur bestaat bij de gratie van het licht. Het licht kan ons verrassen en verwonderen.Onderken binnen het ontwerpplan de werking van het licht en de eigenschappen van licht doorlatende materialen, zoals glas, perplex, folies, open geweven stoffen, licht doorlatend beton, geperforeerde plaatmaterialen en dergelijke.


KLEUR & LEZING


Kleur is een wezenlijk gegeven binnen het totale ontwerpplan van gebouwen en ruimtes. Het fenomeen kleur wordt binnen opleidingen tegenwoordig nauwelijks meer als een elementair hoofdvak onderricht; zoals les werd gegeven in de periode van Bauhaus.
In de dagelijkse praktijk stimuleer ik om kleurbepaling een belangrijke rol te laten spelen in het totale architectonische ontwerpplan. Kleur is een wezenlijk versterkingselement en voegt architectonische beelden van een ruimte in ordening toe en kleur wordt daarmee als samenhangend geheel geduid.
Verras uw zakelijke relaties en/of medewerkers met een lezing, waarbij het fenomeen kleur nader wordt beschouwd. Zo maakt u binnen uw marktsegment het verschil.
Leo Faasen gaat gepassioneerd aan de hand van sprekende voorbeelden in op de mens in zijn gekleurde wereld.


KLEUR & TECHNIEK


Kleur is een dynamisch verschijnsel. Er zijn diverse mogelijkheden om een ruimte met kleur extra te verpersonaliseren. Een van de mogelijkheden is de decoratieve toepassing van glaceren. Glaceren is het aanbrengen van een dunne of meerdere transparant gekleurde verflagen over een reeds eerder aangebrachte onderlaag; in bijgevoegde voorbeelden is dit wit. Het eindresultaat kan bij een kleine toepassing al een verrassend effecten opleveren en de ruimte een extra persoonlijke dimensie meegeven. Deze techniek bij voorkeur door vakbekwame schilders laten aanbrengen.


KLEUR & LEVEN


Zonder kleur is er geen leven. We hebben kleur nodig om onszelf goed te voelen en om onze leefomgeving te herkennen en te beleven. Kleur geeft herkenning aan culturen & stijlen, producten & versheid en vormonderscheid & vormwaarde.


KLEUR & AFWEGING


Bij de toepassing van kleur is het kiezen en afwegen wat de effecten en gevolgen zijn. De bestaande situatie op de foto links toont als het ware drie op zichzelf staande bouwdelen en door de harde kleur/contrastwerking oogt het aanzien onrustig.
Voor het vernieuwde kleurplan (foto rechts) is in de basis uitgegaan van de bestaand blijvende blauwe glaspanelen. Om meer samenhang, ordening en harmonie te bewerkstelligen is de gemetselde gevel en de horizontale betonnen vloerstroken geheel in een vergrijsd blauwe kleurtint geschilderd. De gele kleurtint van de trappenhuispuien is gewijzigd in een licht warme grijstint en als verbindend accent zijn de horizontale vloerstroken tussen de puien in een afgeleide blauwgrijze kleurtint van de gevel geschilderd.


KLEUR & PERSOONLIJKHEID


We gebruiken kleur in combinatie met de kledingstijl om onszelf te onderscheiden.
Door bewust te kiezen voor kleur en kledingstijl voel je je goed, laat je zien wie je bent en waar je voor staat in het dagelijks leven.


KLEUR & HISTORIE


Onderken bij historisch herstel met betrekking tot kleurgebruik, de onderscheiden tijdschalen in relatie tot stijl en veranderingen van de bebouwde omgeving.
[N.a.v. presentatie voor vakmensen in de monumentenzorg]


KLEUR & SLECHTZIEND


Binnen omgevingen waar gebruikers verblijven met visuele beperkingen, is het van belang dat er duidelijke contrastverschillen in kleur worden toegepast, naast tactiele materialisatie en een verlichtingsplan op maat. Verschillen in materiaalgebruik van hard tot zacht versterken de functionele leesbaarheid. Vooral binnen zorginstellingen, onderwijs, levensbestendig wonen, openbaar vervoer is het noodzakelijk dat wordt ingespeeld op visuele aspecten van de gebruikers.


KLEUR & RUIMTEWERKING


Met kleur kan op eenvoudige wijze een ruimte visueel bij een andere ruimte worden samengevoegd tot een groter verbonden geheel of juist tegenovergesteld van de andere ruimtes worden geplaatst.


KLEUR & DURF


Het toepassen van kleur vraagt meer onderbouwing dan alleen een of meerdere kleuren of een specifiek materiaal dessin uit een collectie te kiezen. Om hierop grip te krijgen lenen kleine ruimtes zich bij uitstek (zoals bijvoorbeeld wc’s die meestal vrij neutraal worden uitgevoerd) om creatieve en speelse ideeën zonder al te veel kosten uit te proberen.


KLEUR & HERKENNING


Elke kleur is mooi maar niet onder elke omstandigheid. Kleur ondersteunt ons gedrag in handelen en ligt grotendeels opgeslagen in onze herinneringen, zoals onderstaand:

1 De eetlust voor een broodje worst wordt associeert met bruintinten
2 Gekleurde wol is mooi in de winkel, maar onze herinnering zegt ‘niet in de wei’
3 Spaanse pepers associëren wij met de kleuren rood, groen, geel of oranje

Kleur ondersteunt het menselijk gedrag van aantrekking tot afstoting.


GEBRUIK VAN KLEUR


Het belangrijkste is om te weten hoe je kleur dient te gebruiken en je bewust bent dat kleur en vorm nooit op zichzelf staan.


RUIMTE GEVORMD DOOR KLEUR


Voordat een samengesteld kleurpalet wordt toegepast is het van belang om de volumetrische compositie van een functionele ruimte te definiëren:

• waar moet de contrastwerking (licht/donker) in de ruimte liggen
• welke elementen in de ruimte worden benadrukt en/of ontkend
• binnen welk ritme worden de kleurtinten in contrast gecombineerd.


BRON VAN BELEVING


Een waarneming staat nooit op zichzelf, deze is geplaatst binnen een horizon van vroegere en toekomstige verwachtingen. Alle drie de afbeelding zijn gelijk aan kleurrijkheid, maar vanuit de kleuring verschillend worden geïnterpreteerd:

1 Beleving is Aziatisch cultureel gericht
2 Cultureel historisch of kunstzinnig gericht
3 Gerelateerd aan modernistische architectuur

Duidt de effecten van het ontwerp met zijn vormen, materialisatie en kleuren.


KLEUR ALS AVONTUUR


Het samenstellen van een kleurpalet vraagt voorbereiding, zoals we ook op reis gaan. Verdiep je in de omgeving voor vertrek en maak een reisplan, dit bepaalt de route.
Na de reistrip, de indrukken en inspiraties vastleggen in beeld en tekst. De bestaande en de nieuwe kleuren komen samen. Na afweging volgt het eindpunt van de kleurreis.
Het foto-album (het object) is een blijvende herinnering van de reis.


KLEUR MET VERSTAND EN GEVOEL


Volumetrische compositie en contrastwerking (licht/donker) is tot in detail objectief te interpreteren en te verklaren. Kleur daarentegen wordt sterker vanuit het persoonlijke gevoel en voorkeuren bepaald en slechts voor een klein deel verstandelijk.

Het is belangrijk dat elk samengesteld kleurplan wordt onderbouwd, dat aansluit op de architectuur (nieuw of bestaand), functie en de gebruikers met hun wensen tot een bepaalde esthetische uitstraling.


KLEUR MET EEN VERHAAL


Links: van kerkgebruik naar skeelerhal. Rechts: moskee kleurrijk en figuratief gedecoreerd

Beschouw de veelzijdigheid van het samengesteld kleurontwerp. Doorgrond kleur in zijn betekenis, samenhang en toepassing. Wat is de gewenste expressie van het eindresultaat voor de gebruikers.

Met een bewust kleurgebruik maak je het verschil. Heb jij op je werk of voor jezelf een dergelijke uitdaging? Stuur me dan een bericht. Ik help je graag verder.


IS KLEUR CONSTANT?


Afhankelijk van de samenstelling van het licht zullen kleuren continu veranderen. Maar ook door oppervlakteverschillen in structuur en glans van het materiaal, en door verschillen binnen de compositie van een samengesteld kleurpalet zal een kleurtint in dimensie altijd verschuiven. Zo zal een rood intenser overkomen in combinatie met wit, dan wanneer de naast gelegen kleur meer verdonkerd is; bijvoorbeeld chocoladebruin. Indien een bepaalde kleurtint niet kan of mag worden aangepast, maar wel de wens dat de kleurtint meer verzadigd moet overkomen, dan kan dat eenvoudig worden bereikt door deze kleurtint te combineren met een veel lichtere kleurtint.


KLEUR & PALET


Kleur verbindt of onderbreekt vormvlakken. In het algemeen worden alle vormvlakken binnen een ruimte bewust volgens een kleurpalet geadviseerd, maar het plafond blijft in veel voorkomende gevallen wit. Met als gevolg dat de contrastwerking (licht/donker) in hardheid van het wit met het omliggende kleurpalet minder verfijnd in samenhang overkomt.

In het 1e voorbeeld is het wit van het plafond feitelijk te hard. Een off-white kleurtint of meer verdiept had het plafond in samenhang meer verbonden met de ruimte. In het 2e en 3e voorbeeld is de ordeningen en samenhang van het kleurpalet in balans met de ruimte en natuurlijk mede afgestemd op de vraagspecificatie van de opdrachtgever.


KLEURONTWERP MOET WORDEN VERKLAARD …


Het is belangrijk dat elk samengesteld kleurplan wordt onderbouwd, dat aansluit op de gewenste expressie van de ruimte en de gebruikers met hun behoeftes, mogelijkheden en psychische en/of fysieke beperkingen.
Met een bewust kleurgebruik maak je het verschil. Heb jij op je werk een dergelijke uitdaging? Stuur me dan een bericht. Ik help je graag verder.


kleur is de plastiek van de vormwerking

Met kleur wordt de volumetrische compositie van een gebouw of ruimte
samengebracht, benadrukt of juist tegenovergesteld ontkend.


Kleur leidt het oog en legt verbanden en ordent

Drie op zichzelf staande beelden. De beelden 1 en 2 versmelten in elkaar door vorm en kleurgebruik.
Het derde beeld legt alleen een verband met de toegepaste kleurtinten.


Contrast bepaalt de werking van het kleurpalet

Veel mensen denken dat de toepassing van veel kleuren onrust geeft. Is dat zo?

Zoals de drie kleurpaletten laten zien, zijn juist de onderlinge contrastverschillen van de kleurtinten bepalend en kunnen daardoor zacht, gevarieerd, hard of dynamisch overkomen.
Bij het samenstellen van een kleurpalet is het van belang om eerst de onderlinge contrastwerking van de kleurtinten te bepalen. Aansluitend kan dan de vertaling naar de kleurtoonnuances worden gemaakt.


Geen vorm zonder kleur en geen kleur zonder vorm

Getekende architectuur is wit papier met zwarte lijnen. Pas door het ontwerp te materialiseren, met eigen of toegepaste kleuren, krijgt de volumetrische compositie (ontwerp) karakter en betekenis voor de gebruikers.


Kleur & veiligheid

Er bestaan veiligheidsnormeringen welke kleuren gebruikt moeten worden om ons in onze leefomgeving veilig te verplaatsen of veilig te werken met mechanische machines. Ondanks al deze normen, is het nog steeds verbazingwekkend dat hierbij voorbij wordt gegaan dat een deel van de mensheid kleurenblind zijn en deze kleuraanduidingen beperkt of niet goed kunnen onderscheiden. Er bestaan diverse vormen van kleurenblindheid, maar het is vooral de combinatie rood/groen die voor visuele problemen zorgt; zie de kleurpotloden, boven normaal onder met de storing rood/groen. Het is dan ook vreemd dat de combinatie rood/groen nog altijd wordt gebruikt, zoals bij machines en apparaten, stoplichten, lesmateriaal, reclame-uitingen, veiligheidssymbolen en meer.

Het is beter om de combinatie rood/groen te voorkomen of alleen in combinatie met duidelijk herkenbare symbolen. Nog beter is een combinatie van blauw/geel te gebruiken; zoals de drukknoppen (open & dicht) van de NS-treinen worden geduid.
Met een bewust kleurgebruik maak je het verschil. Heb je vragen of een project? Stuur me dan een bericht. Ik help je graag verder.


Kleur en licht is een integraal onderdeel van het ontwerp

Kleur wordt niet alleen beïnvloed door de vorm en de kleur op zich. Maar ook textuur, dichtheid of doorschijnendheid van het gekleurde oppervlak, licht en schaduw van de dag, kunstlicht en de weerkaatsing van omliggend gekleurde elementen.


Bestaan er lelijke kleuren?

Er bestaan geen lelijke kleuren. Wel lelijke of ongebruikelijke toepassingen.
Kleur heeft twee gezichten; verstand en gevoel. Kleur wordt vanuit een persoonlijk gevoel en voorkeur bepaald. Het is belangrijk dat een kleurplan wordt onderbouwd, dat aansluit op het object, functie, reclame-uiting en gebruikers met hun behoeftes.