Kleur & Waardering

Kleur ondersteunt ons gedrag in handelen en ligt grotendeels opgeslagen in onze herinneringen en persoonlijke voorkeuren. De omstandigheid van het toegepaste kleurgebruik bepaalt daarmee in hoge mate de aantrekking of afstoting.

• Door het kleurgebruik komt de banaan minder aantrekkelijk over om op te eten.
• De roze kleur van de potsierlijke flamingo’s worden vanuit onze herinnering als aantrekkelijk ervaren.
• Op het beeld van de jongen met lichaamsbeschildering zal verschillend worden gereageerd van aantrekkelijk tot afstotend.

Kleur & Contact

Hoe bewust kleden we ons dagelijks. Bezien we het gemiddeld beeld in de politiek en het zakelijke verkeer, dan is het beeld vrij eentonig en veel van hetzelfde. Op zich niks mis mee, maar wat is de herinnering nadien; zeker als een grote groep aanwezigen tijdens een zakelijke bijeenkomst (gemiddeld genomen) zich in dezelfde zakelijke kostuums en schoenen kleden. Het welslagen van deals of anderszins is niet alleen de kennis en ervaring die je hebt en het bedrijf waarvoor je werkt. Je persoonlijke presentatie is een wezenlijk onderdeel van je gehele voorkomen.

Dus vraag jezelf af welke herinnering(en) wil ik achterlaten bij mijn klant. Je voorkomen zegt iets over je persoonlijke identiteit, levensfase, sociale klasse, seksualiteit en dergelijke aspecten. Door bewust te kiezen voor je kledingstijl en kleur die bij je past voel je je goed, laat je zien wie je bent en waar je voor staat in het dagelijks leven.

Kleur & Wit

Zonder contrastdimensies en kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos. Kleur verbindt de architectuur, de inrichting en het welzijn van de gebruikers.

Binnen architecturale leefomgevingen wordt de wegingsfactor voor de toepassing van wit geregeld vanuit de symboliek gedefinieerd zoals rein, kalmerend, neutraal, zuiver etc. Het is maar de vraag of deze stellingname in veel voorkomende situaties juist is. In de zorg is wit bijvoorbeeld zeker niet altijd als een helende kleur te definiëren. Zorg, leer, werk ofprivé omgevingen dienen de gebruikers te omarmen, een gevoel van geborgenheid, veiligheid en een gevoel van thuiskomen geven tot ontspanning of herstel bij ziekte en als laatste punt afgestemd op het functionele gebruik.   

Foto 1
Toont uitdrukkingsloos

Foto 2
De inrichting toont als losse kleureilandjes

Foto 3
Ruimte vormt een totaal beeldverhaal 

Kleur & Beeld

Lelijke kleuren bestaan niet, wel lelijke of ongebruikelijke kleurtoepassingen.

Elke kleur is mooi als deze past binnen de context van het beeld of de omstandigheid waarbinnen een kleurpalet zich manifesteert. Onze voorkeur en herinnering bepaalt in grote mate hoe wij als mens naar kleur kijken. Hierbij geldt meer het gevoel dan het verstand, zoals onderstaand:

1: de achtergrondkleur ondersteunt de stralingskracht van de bloem
2: samenhangend kleurbeeld, maar zal verschillende reacties oproepen
3: het totale kleurbeeld is in samenhang van vrij zijn en ontspanning

Kleur & Werkomgevig

Laat de indeling en het materiaal en kleurgebruik een integraal onderdeel zijn van het totale bedrijfsproces en de gedefinieerde visie waarvoor het bedrijf staat.
Binnen werkomgevingen is het belangrijk dat medewerkers een gevoel van thuiskomen en betrokkenheid van de organisatie ervaren. Dit verhoogt het werkplezier en de kwaliteit van de te realiseren bedrijfsresultaten.

Kleur & Veiligheid

Veiligheidsnormeringen bepalen welke kleuren gebruikt moeten worden om ons in onze leefomgeving veilig te verplaatsen of veilig te werken. Het is verbazingwekkend dat eraan voorbij wordt gegaan dat een deel van de mensheid kleurenblind is en deze kleuren niet goed kan onderscheiden! Vooral de combinatie rood/groen zorgt voor visuele problemen; zie de kleurpotloden, boven normaal, onder met de storing rood/groen. Toch is deze combinatie nog altijd gangbaar bij machines, stoplichten, lesmateriaal, reclame-uitingen, veiligheidssymbolen enz.

Beter is om rood/groen te voorkomen of alleen in combinatie met duidelijk herkenbare symbolen. Nog beter is een combinatie van blauw/geel; zoals de drukknoppen (open & dicht) van NS-treinen.

Met een bewust kleurgebruik maak je het verschil. Heb je vragen of een project? Stuur me dan een bericht. Ik help je graag verder.

Kleur & Slechtziendheid

Binnen omgevingen waar gebruikers verblijven met visuele beperkingen, is het van belang dat er duidelijke contrastverschillen in kleur worden toegepast, naast tactiele materialisatie en een verlichtingsplan op maat. Verschillen in materiaalgebruik van hard tot zacht versterken de functionele leesbaarheid. Vooral binnen zorginstellingen, onderwijs, levensbestendig wonen, openbaar vervoer is het noodzakelijk dat wordt ingespeeld op visuele aspecten van de gebruikers.

Kleur & Persoonlijkheid

We gebruiken kleur in combinatie met de kledingstijl om onszelf te onderscheiden.
Door bewust te kiezen voor kleur en kledingstijl voel je je goed, laat je zien wie je bent en waar je voor staat in het dagelijks leven.

Kleur & Leven

Zonder kleur is er geen leven. We hebben kleur nodig om onszelf goed te voelen en om onze leefomgeving te herkennen en te beleven. Kleur geeft herkenning aan culturen & stijlen, producten & versheid en vormonderscheid & vormwaarde.

Kleur & Levenszin

Kleur stimuleert om te genieten van het leven en geeft levenszin. Zonder kleuring van onze leefomgeving en onszelf wordt het leven deprimerend. Binnen de wereld van ontwerpers wordt regelmatig de stelling gehanteerd ‘vorm volgt de functie’ en kleur wordt gezien als een secundaire betekenis en daarmee de stelling dat kleur geen wezenlijk onderdeel is van het totale architecturale ontwerp.
Hiermee wordt voorbijgegaan aan de natuurlijke menselijke belevingsvoorwaarden. Kleur is een wezenlijk onderdeel binnen het functionele gebruik van gebouwen en ruimtes voor de doelgroep gebruikers, zoals binnen de zorg, onderwijs, zakelijke en winkelgebieden kleine streekgebieden en grote stadsgebieden etc. Het is dan ook van belang dat vooraf wordt gedefinieerd ‘wat is de expressie van het eindresultaat’; met betrekking tot de vormgeving, materialisatie en kleuring.