Kleur & Historie

Onderken bij historisch herstel met betrekking tot kleurgebruik, de onderscheiden tijdschalen in relatie tot stijl, oorspronkelijk kleurgebruik en veranderingen aan het gebouw en van de bebouwde omgeving

Zet hierbij voor aanvang de 5 zintuigen op scherp:
• gezicht: interpreteer en verklaar
• gevoel: respecteer de oorsprong
• gehoor: luister naar mensen
• reuk: rondsnuffelen in archieven
• Smaak: verleden in het nu verbinden


Bekijk het pand Transvaalsche Boer uit de 16e eeuw op de hoek Herengracht-Gasthuismolensteeg in Amsterdam, m.b.t. tot enkele vormveranderingen en herstel van het oorspronkelijk kleurgebruik.

Kleur & Plafond

Waarom worden plafonds in veel voorkomende gevallen niet in een bijpassende kleurtint van ruimtes geschilderd; vooral in situaties als ruimtes meer verrijkt in kleur (in combinatie met contrastdimensies licht/donker) worden uitgevoerd. We zien veelal dat de plafonds dan wit worden opgeleverd.

Juist door een lichte of meer verdiepte kleurtint (chromatisch of achromatisch) aan te brengen (of de kleurtint van het materiaal als beton) wordt de ordening en samenhang van de ruimte sterker geduid en meer verrassend in beleving. 

Kleur & Duidelijkheid

In de architectuur gaat het niet om mooi of lelijk, maar om duidelijkheid.

De voorbeelden 1 en 3 zijn duidelijk.

Bij voorbeeld 2 is samenhang minder duidelijk waardoor de vormwerking aan kracht verliest

Kleur & Architectuur

Architectuur is gestold in materiaal en kleur. Pas door het ontwerp te materialiseren met eigen of toegepaste kleuren krijgt de volumetrische compositie van het gebouw een andere uitstraling en betekenis voor de gebruikers. Onderstaand drie gebouwen in Azië die in vormwerking met elkaar verwant zijn. Maar vooral door verschil in kleurgebruik en de toegepaste reclames ontstaat er verschuiving:

1. Oogt architecturaal verrommeld en er ontbreekt een duidelijke vormstructuur.

2. De horizontale gelding is enigszins aanwezig, maar wordt tenietgedaan door de aangebrachte reclameborden.

3. Dit hoekpand toont een structuur van ordening en samenhang, met een duidelijke horizontale geleding.

Kleur & Uitdrukking

Uitdrukking in kleur zegt meer dan taal alleen. Met speelse accenten krijgt een ruimte een geheel andere verpersonaliseerde dimensie.  Vooraf is het wel van belang om de expressie van het eindresultaat te duiden.

Kleur & Plastiek

Met kleur wordt de volumetrische compositie van een gebouw of ruimte samengebracht, benadrukt of juist tegenovergesteld ontkent. Architectuur is het primaire element en de materialisatie en eigen of toegepaste kleur is secundair. Deze kunnen nimmer los van elkaar worden gewogen.

Vorm & Contrast

De impact van contrastwerking is, is dat een vorm als een geheel kan worden ervaren binnen een omstandigheid of juist worden doorbroken. Dit treedt op wanneer een of meerdere contrastverschillen binnen een vorm plaatsvinden. Bijvoorbeeld door lichtschaduw of als onderstaand met verf.

Bij de toepassing van kleur is het kiezen en afwegen wat de effecten en gevolgen zijn

Kleur & nuances

Verfijnd in kleur, groots in nuances. En veel voorkomend geluid is dat de toepassing van veel kleuren onrust geeft. Kijk naar de natuur, die een veelvoud aan kleurnuances in ordening en samenhang harmonisch binnen de vier jaargetijden laat zien.

Bij het samenstellen van een kleurpalet is het dan ook van belang om eerst de onderlinge contrastwerking van de kleurtinten te bepalen. Aansluitend kan dan de definitieve vertaling naar de kleurtoonnuances worden gemaakt.

Duiden van de effecten van het licht, kleuren en vormen. Heb jij op je werk of voor jezelf een dergelijke uitdaging? Stuur me dan een bericht leo@fasiani.nl of 0651541593. Ik help je graag verder.

Kleur & Fundament

Constructie, ruimtelijkheid en beelding vormen gezamenlijk het fundament van de architectuur. Gebouwen en ruimtes bieden niet alleen onderdak en veiligheid, maar ook een gedefinieerde leesbaarheid voor het verstand en daarmee bij goed gebruik heilzaam voor de menselijke geest en fysiek welbehagen.

Kleur & Dimensies

Architectuur is het primaire element en de materialisatie met textuur en eigen of toegepaste kleur is secundair. Vanuit dit gezichtspunt kan de primaire constructie nimmer los worden gezien van de secundaire vulling.

Voorbeeld 1: De natuur creëert polychromatische composities gebaseerd op ordening, samenhang, harmonie en variatie

Voorbeeld 2: Constructie en kleur vormen het beeldverhaal van het Dick Bruna museum in Utrecht

Voorbeeld 3: Constructie toont uitdrukkingsloos en biedt geen functionele herkenning en veiligheid, door de afwezigheid van kleurcontrastdimensies