Kleur & Historie

Onderken bij historisch herstel met betrekking tot kleurgebruik, de onderscheiden tijdschalen in relatie tot stijl, oorspronkelijk kleurgebruik en veranderingen aan het gebouw en van de bebouwde omgeving

Zet hierbij voor aanvang de 5 zintuigen op scherp:
• gezicht: interpreteer en verklaar
• gevoel: respecteer de oorsprong
• gehoor: luister naar mensen
• reuk: rondsnuffelen in archieven
• Smaak: verleden in het nu verbinden


Bekijk het pand Transvaalsche Boer uit de 16e eeuw op de hoek Herengracht-Gasthuismolensteeg in Amsterdam, m.b.t. tot enkele vormveranderingen en herstel van het oorspronkelijk kleurgebruik.

Kleur & Componeren

Kleuren samenstellen is als het componeren van een muziekstuk:

• ‘akkoord’ van een reeks kleurtinten samenvoegen
• ‘compositie’ van het kleurpalet: dynamisch of ingetogen
• ‘variatievorm’: eenmalige of meerdere herhalingen van de kleurtinten

Voorbeeld links, harmonisch palet door een akkoord van meer gelijkgestemde kleurtinten; onderverdeeld in een bovenlaag en onderlaag.

 Voorbeeld rechts, dynamiek ontstaat door de vormgeving en enkele kleurtinten met een groter contrastverschil; binnen het kleurpalet.

Kleur & Duidelijkheid

In de architectuur gaat het niet om mooi of lelijk, maar om duidelijkheid.

De voorbeelden 1 en 3 zijn duidelijk.

Bij voorbeeld 2 is samenhang minder duidelijk waardoor de vormwerking aan kracht verliest

Vorm & Contrast

De impact van contrastwerking is, is dat een vorm als een geheel kan worden ervaren binnen een omstandigheid of juist worden doorbroken. Dit treedt op wanneer een of meerdere contrastverschillen binnen een vorm plaatsvinden. Bijvoorbeeld door lichtschaduw of als onderstaand met verf.

Bij de toepassing van kleur is het kiezen en afwegen wat de effecten en gevolgen zijn

Kleur & Fundament

Constructie, ruimtelijkheid en beelding vormen gezamenlijk het fundament van de architectuur. Gebouwen en ruimtes bieden niet alleen onderdak en veiligheid, maar ook een gedefinieerde leesbaarheid voor het verstand en daarmee bij goed gebruik heilzaam voor de menselijke geest en fysiek welbehagen.