Kleur & Taal

  • Met de dimensie ‘kleurtoon’ worden kleuren aangeduid, zoals bijvoorbeeld geel, groen, blauw, rood et cetera.  
  •  De dimensie ‘lichtheid’ verklaart het percentage wit en/of zwart van een kleurtoon nuance. Bijvoorbeeld antraciet bezit een hoog percentage zwart en een zeer laag
  • percentage wit. Muisgrijs daarentegen bezit een hoger percentage wit en juist een lager percentage zwart.
  • Met ‘verzadiging’ wordt de puurheid van een kleurtoon aangeduid. Bijvoorbeeld pastel roze is laag verzadigd en brandweerrood is hoog verzadigd.

Foto 1: doordat de ruimte geheel wit is wordt de gekleurde bank met de vrouw en de kast in ordening en samenhang tot één groot volume ervaren en staat daarmee feitelijk los van de ruimte

 Foto 2: door het grote verschil in de contrastwerking wordt de ruimte opgedeeld in een gebroken wit gedeelte en een blauw gedeelte. De ordening en samenhang in deze ruimte toont een meer gefragmenteerd beeld, doordat de inrichtingselementen in contrastwerking zich onregelmatig opdringen

Foto 3: het kleurgebruik in deze ruimte is hier veel gevarieerder en wat opvalt is dat de ruimte in ordening en samenhang harmonisch overkomt. Dit beeld ontstaat doordat het totale kleurpalet met zijn dimensies een ritmische compositie is.

Kleur & Gedrag

Kleur geeft ons herkenning en gevoel en bepaalt mede ons gedrag in handelen, dat grotendeels is opgeslagen in onze herinneringen. De omstandigheid van het beeld verklaart in hoge mate aantrekking of afstoting.

1. De mist en het uiterlijk van de brug zal bij menigeen een remmend gevoel geven om erover heen te lopen.

2. Het kunstwerk van een zwerm witte vogels in de serene ruimte roept een gevoel op van onheilspellendheid. 

3. De robuuste auto valt vooral op door de zijruit voor, maar feitelijk versmelt het totale  groene kleurbeeld als één geheel 

Kleur & Licht

Licht, schaduw en materie zorgen ervoor dat er een materiele ruimte-effect is en daarmee is er altijd kleur van achromatisch tot chromatisch, reflecterend in onze leefomgeving en daarmee alles beeldbepalend. 

Kleur & Psyche

Kleur appelleert aan de menselijke psyché en staat daarmee mede aan de basis van onze  gevoelens, emoties, herkenning en gedragingen van aantrekking of afstoting
Bovenstaand drie niet alledaagse gezichten die gevoelens en emoties oproepen.

  1. 1. De herkenning van de rode vlek op het gezicht roept direct tweeledig emotionele gevoelens op van afstoting en aantrekking.
  2. 2. Door de witte gezichtsbeschildering wordt de waarneming vooral naar het oog en de dubbele rode lippen gestuurd.
  3. 3. Hier ontstaat fixaties naar de beschilderde oogleden door het contrastverschil en naar de niet alledaagsheid van de blauwe lippen. 

Kleur & Welzijn

Kleur heeft een wezenlijke rol te vervullen in ons welzijn en zingeving. Kleur geeft levenszin en maakt emotionele gevoelens bij de mens los en ondersteunt ons dagelijks
functionerend leven. Zonder kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos.

Kijk naar de natuur, die een veelvoud aan kleurnuances in ordening en samenhang harmonisch laat zien. Daarmee zijn kleur en licht wezenlijke bouwstenen binnen ons menselijk bestaan.

Kleur en Gebruik

Voordat een kleurpalet wordt toegepast is het van belang om vooraf de volumetrische compositie en de werking te definiëren

• waar moet de contrastwerking in de ruimte liggen
• welke elementen in de ruimte worden benadrukt en/of ontkend.
• binnen welk ritme wordt het kleurpalet in contrast gecombineerd

  • 1: Alle aandacht gaat naar het kunstwerk en hier is de ruimte ondergeschikt.
  • 2: Het ruimtelijke accent gaat vooral naar het keukenblok linksboven; de vraag kan worden gesteld of de expressie van de ruimte in balans staat.
  • 3: Vanuit de functionaliteit krijgt de entree alle aandacht en de rest is binnen de ruimte uniform in samenhang en daarmee ondergeschikt aan de entree.

Kleur & Oordeel

In de architectuur gaat het niet om mooi of lelijk, maar om duidelijkheid.

De voorbeelden 1 en 2 zijn duidelijk.

Bij voorbeeld 3 is samenhang minder duidelijk waardoor de vormwerking en de kleurwerking aan kracht verliezen.

Kleur & Plafond

Kleur verbindt of onderbreekt vormvlakken binnen ruimtes. Plafonds blijven in veel voorkomende gevallen wit, vaak ook bij ruimtes die omliggend geheel worden gekleurd. De plafonds manifesteren zich dan als het ware los van de ruimtes. De plafonds worden dan in contrastwerking harder en onrustiger in de ruimtes ervaren.

In onderstaande voorbeelden zijn de plafonds in kleur een wezenlijk verbindend onderdeel van de ruimtes geworden. Hierdoor worden deze ruimtes meer als een geheel in ordening en harmonie ervaren.

Het is belangrijk om de expressie en effecten van het ontwerpkleurplan te beschrijven. 

Kleur & Kijken

Bij het waarnemen en interpreteren van omstandigheden is de oermens geconditioneerd om in volgorde van waarneming te reageren op beweging, contrast en als laatste kleur. Wat valt op als de drie onderstaande beelden nader worden geïnterpreteerd:

Foto 1. Rood bezit het grootste volume, maar de lichte beige kleurtint accenten worden meer geduid door het grote contrastverschil ten opzichte van de dieprode kleurtint.

Foto 2. Ook hier geldt dat feitelijk de donkerblauwe achtergrond van het water ondergeschikt wordt aan het roze dak van het huisje en de walvis. Maar ondanks dat het roze dak contrastrijker is dan de walvis wordt onze aandacht naar naar de walvis getrokken. Dit vanwege het feit dat het niet gebruikelijk is dat een walvis zich nabij van het huisje op water bevindt.

Foto 3. Doordat het blauwe bootje min of meer alleen in kleine fragmentjes zichtbaar is tussen de waterplanten, worden juist onze ogen daarnaartoe getrokken om een antwoord te verkrijgen wat zich daar precies bevindt.     

Kleur & Contrast

Getekende architectuur is wit papier met zwarte lijnen. Pas door het ontwerp te kleuren krijgt de volumetrische compositie (ontwerp) karakter en betekenis voor de gebruikers.

Zonder contrastdimensies en kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos. Kleur (chromatisch en/of achromatisch) verbindt de ruimte in ordening en samenhang.