Kleur & Mens

Langzaam maar zeker worden de beperkingen van samenkomsten geleidelijk opgeheven. Inmiddels worden diverse afbakeningen toegepast met tape of anderszins om de vereiste afstand van 1.50 tussen mensen aan te geven.

Hierbij is het van belang om de meest passende kleurtint of kleurtinten toe te passen, dit in combinatie met een duidelijk contrastverschil (licht/donker) binnen het gebied van toepassing in ruimtes of openbare gebieden.

  • 1. Eerste voorbeeld laat een overlood aan kleurtinten zien en door de kleine onderlinge contrastverschillen wordt het een onsamenhangend beeld.
  • 2. Een lichte streep aanduiding van de hoepels werkt al duidelijker maar blijft toch enigszins beperkt effectief.
  • 3. In dit voorbeeld werkt het beeld visueel het sterkt in duidelijkheid.

Kleur & Omgeving

Licht stimuleert groei en de werking op onze biologische klok en kleur geeft levenszin. Zonder licht en kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos. Daarmee zijn licht en kleur wezenlijke bouwstenen binnen ons menselijk bestaan.

Door de huidige pandemie en de semi lockdown heeft juist nu het thuiszijn een meer veranderde betekenis gekregen. Het is nu van belang dat de ruimtes extra geordend zijn en in beleving meer geborgenheid wordt ervaren. 

Kleur & Kunst

Kleur is een middel om direct invloed uit te oefenen op de ziel. De ziel is de piano met zijn snaren, de kleur is de toets en het oog is de hamer. Kleur zorgt voor een fysieke prikkel bij aanschouwing. Psychisch werkt kleur associatief.

Ga op zoek naar kunst die aanspreekt en raakt. Ontdek welke dingen de geest en emotie nodig hebben om beter te kunnen functioneren of herstellen, zoals bijvoorbeeld binnen werkomgevingen of bij herstel in zorginstellingen of ontspanning binnen de horeca en hotellerie.

Kleur & Bewijzering

Een goede bewijzering leest zichzelf, wanneer de vormwerking, kleurkeuze en contrastwerking en de plaatsing is afgestemd op de dagelijkse gebruikers, zoals bijvoorbeeld op de internationale luchthaven Schiphol.

Een bord op Schiphol wordt opgebouwd uit 8 elementen:
1 Pijl: aan de kant waarnaar wordt verwezen
2 Pictogram: zo duidelijk mogelijk en altijd in combinatie met tekst
3 Gate-nr.: gespecificeerd en groot genoeg; leesbaar tot ca. 20m afstand
4 Blauw: verwijst naar commerciële ruimtes
5 Antraciet: voor functionele ruimtes
6 Groen: staat alleen voor vluchtwegen
7 Hoogte: precies 2300 millimeter; grote ruimtes als bijv. Plaza variëren
8 Grid: elk bord heeft dezelfde opbouw

Kleur & Tactiliteit

In de architectuur is de term ‘tactiliteit’ de aanduiding die aangeeft hoe een materiaal aanvoelt en hoe de gewaarwording van degene is die het materiaal aanraakt en duidt, bijvoorbeeld nerfstructuur van hout, aaibaarheid van textiel, kilheid van metaal etc.; hierbij wordt onze ‘tastzin’ aangesproken. Minstens zo belangrijk is daarbij onze ‘gezichtszin’.

Met onze ogen wordt het denken geactiveerd en wordt het waargenomen beeld vertaald naar een persoonlijke voorkeur en herinnering.

Een goed voorbeeld is het verval van bovenstaande weergegeven materialen. 
Vanuit technisch oogpunt bezien is schilderen wenselijk. Maar vanuit esthetisch oogpunt toont de organische vervallenheid een karakteristiek harmonische schoonheid.

Kleur & Natuur

Licht stimuleert groei en kleur. Kleur geeft levenszin en maakt emotionele gevoelens bij de mens los en ondersteunt ons dagelijks functionerend leven, in al zijn voorkomende omstandigheden van inzet, ontspanning en herstel bij ziekte.

Zonder licht en kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos. Daarmee zijn licht en kleur wezenlijke bouwstenen binnen ons menselijk bestaan.

Kleur & Plafond

Waarom worden plafonds in veel voorkomende gevallen niet in een bijpassende kleurtint van ruimtes geschilderd; vooral in situaties als ruimtes meer verrijkt in kleur (in combinatie met contrastdimensies licht/donker) worden uitgevoerd. We zien veelal dat de plafonds dan wit worden opgeleverd.

Juist door een lichte of meer verdiepte kleurtint (chromatisch of achromatisch) aan te brengen (of de kleurtint van het materiaal als beton) wordt de ordening en samenhang van de ruimte sterker geduid en meer verrassend in beleving. 

Kleur & Waardering

Kleur ondersteunt ons gedrag in handelen en ligt grotendeels opgeslagen in onze herinneringen en persoonlijke voorkeuren. De omstandigheid van het toegepaste kleurgebruik bepaalt daarmee in hoge mate de aantrekking of afstoting.

• Door het kleurgebruik komt de banaan minder aantrekkelijk over om op te eten.
• De roze kleur van de potsierlijke flamingo’s worden vanuit onze herinnering als aantrekkelijk ervaren.
• Op het beeld van de jongen met lichaamsbeschildering zal verschillend worden gereageerd van aantrekkelijk tot afstotend.

Kleur & Architectuur

Architectuur is gestold in materiaal en kleur. Pas door het ontwerp te materialiseren met eigen of toegepaste kleuren krijgt de volumetrische compositie van het gebouw een andere uitstraling en betekenis voor de gebruikers. Onderstaand drie gebouwen in Azië die in vormwerking met elkaar verwant zijn. Maar vooral door verschil in kleurgebruik en de toegepaste reclames ontstaat er verschuiving:

1. Oogt architecturaal verrommeld en er ontbreekt een duidelijke vormstructuur.

2. De horizontale gelding is enigszins aanwezig, maar wordt tenietgedaan door de aangebrachte reclameborden.

3. Dit hoekpand toont een structuur van ordening en samenhang, met een duidelijke horizontale geleding.

Kleur & Uitdrukking

Uitdrukking in kleur zegt meer dan taal alleen. Met speelse accenten krijgt een ruimte een geheel andere verpersonaliseerde dimensie.  Vooraf is het wel van belang om de expressie van het eindresultaat te duiden.