Kleur & Tactiliteit

In de architectuur is de term ‘tactiliteit’ de aanduiding die aangeeft hoe een materiaal aanvoelt en hoe de gewaarwording van degene is die het materiaal aanraakt en duidt, bijvoorbeeld nerfstructuur van hout, aaibaarheid van textiel, kilheid van metaal etc.; hierbij wordt onze ‘tastzin’ aangesproken. Minstens zo belangrijk is daarbij onze ‘gezichtszin’.

Met onze ogen wordt het denken geactiveerd en wordt het waargenomen beeld vertaald naar een persoonlijke voorkeur en herinnering.

Een goed voorbeeld is het verval van bovenstaande weergegeven materialen. 
Vanuit technisch oogpunt bezien is schilderen wenselijk. Maar vanuit esthetisch oogpunt toont de organische vervallenheid een karakteristiek harmonische schoonheid.

Kleur & Natuur

Licht stimuleert groei en kleur. Kleur geeft levenszin en maakt emotionele gevoelens bij de mens los en ondersteunt ons dagelijks functionerend leven, in al zijn voorkomende omstandigheden van inzet, ontspanning en herstel bij ziekte.

Zonder licht en kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos. Daarmee zijn licht en kleur wezenlijke bouwstenen binnen ons menselijk bestaan.

Kleur & Plafond

Waarom worden plafonds in veel voorkomende gevallen niet in een bijpassende kleurtint van ruimtes geschilderd; vooral in situaties als ruimtes meer verrijkt in kleur (in combinatie met contrastdimensies licht/donker) worden uitgevoerd. We zien veelal dat de plafonds dan wit worden opgeleverd.

Juist door een lichte of meer verdiepte kleurtint (chromatisch of achromatisch) aan te brengen (of de kleurtint van het materiaal als beton) wordt de ordening en samenhang van de ruimte sterker geduid en meer verrassend in beleving. 

Kleur & Waardering

Kleur ondersteunt ons gedrag in handelen en ligt grotendeels opgeslagen in onze herinneringen en persoonlijke voorkeuren. De omstandigheid van het toegepaste kleurgebruik bepaalt daarmee in hoge mate de aantrekking of afstoting.

• Door het kleurgebruik komt de banaan minder aantrekkelijk over om op te eten.
• De roze kleur van de potsierlijke flamingo’s worden vanuit onze herinnering als aantrekkelijk ervaren.
• Op het beeld van de jongen met lichaamsbeschildering zal verschillend worden gereageerd van aantrekkelijk tot afstotend.

Kleur & Architectuur

Architectuur is gestold in materiaal en kleur. Pas door het ontwerp te materialiseren met eigen of toegepaste kleuren krijgt de volumetrische compositie van het gebouw een andere uitstraling en betekenis voor de gebruikers. Onderstaand drie gebouwen in Azië die in vormwerking met elkaar verwant zijn. Maar vooral door verschil in kleurgebruik en de toegepaste reclames ontstaat er verschuiving:

1. Oogt architecturaal verrommeld en er ontbreekt een duidelijke vormstructuur.

2. De horizontale gelding is enigszins aanwezig, maar wordt tenietgedaan door de aangebrachte reclameborden.

3. Dit hoekpand toont een structuur van ordening en samenhang, met een duidelijke horizontale geleding.

Kleur & Uitdrukking

Uitdrukking in kleur zegt meer dan taal alleen. Met speelse accenten krijgt een ruimte een geheel andere verpersonaliseerde dimensie.  Vooraf is het wel van belang om de expressie van het eindresultaat te duiden.

Kleur & Plastiek

Met kleur wordt de volumetrische compositie van een gebouw of ruimte samengebracht, benadrukt of juist tegenovergesteld ontkent. Architectuur is het primaire element en de materialisatie en eigen of toegepaste kleur is secundair. Deze kunnen nimmer los van elkaar worden gewogen.

Kleur & Contact

Hoe bewust kleden we ons dagelijks. Bezien we het gemiddeld beeld in de politiek en het zakelijke verkeer, dan is het beeld vrij eentonig en veel van hetzelfde. Op zich niks mis mee, maar wat is de herinnering nadien; zeker als een grote groep aanwezigen tijdens een zakelijke bijeenkomst (gemiddeld genomen) zich in dezelfde zakelijke kostuums en schoenen kleden. Het welslagen van deals of anderszins is niet alleen de kennis en ervaring die je hebt en het bedrijf waarvoor je werkt. Je persoonlijke presentatie is een wezenlijk onderdeel van je gehele voorkomen.

Dus vraag jezelf af welke herinnering(en) wil ik achterlaten bij mijn klant. Je voorkomen zegt iets over je persoonlijke identiteit, levensfase, sociale klasse, seksualiteit en dergelijke aspecten. Door bewust te kiezen voor je kledingstijl en kleur die bij je past voel je je goed, laat je zien wie je bent en waar je voor staat in het dagelijks leven.

Kleur & Wit

Zonder contrastdimensies en kleur is onze leefomgeving uitdrukkingsloos. Kleur verbindt de architectuur, de inrichting en het welzijn van de gebruikers.

Binnen architecturale leefomgevingen wordt de wegingsfactor voor de toepassing van wit geregeld vanuit de symboliek gedefinieerd zoals rein, kalmerend, neutraal, zuiver etc. Het is maar de vraag of deze stellingname in veel voorkomende situaties juist is. In de zorg is wit bijvoorbeeld zeker niet altijd als een helende kleur te definiëren. Zorg, leer, werk ofprivé omgevingen dienen de gebruikers te omarmen, een gevoel van geborgenheid, veiligheid en een gevoel van thuiskomen geven tot ontspanning of herstel bij ziekte en als laatste punt afgestemd op het functionele gebruik.   

Foto 1
Toont uitdrukkingsloos

Foto 2
De inrichting toont als losse kleureilandjes

Foto 3
Ruimte vormt een totaal beeldverhaal 

Kleur & Glas

Ontwerpen met decoratief glas en spiegels prikkelt de fantasie en/of verrast de ruimtelijke werking positief.

Foto 1
De fantasie wordt geprikkeld ‘wat bevindt zich precies achter het glas’; naast het effect dat er een indirecte ruimtelijke verbinding optreedt.

Foto 2
Het glazen plafond wordt als een decoratief levend organisme ervaren.

Foto 3
De kleine ruimte wordt vergroot door de spiegelwand; wordt versterkt door ook de vloergeleider in de kleur van het tapijt te schilderen.