Kleur & nuances

Verfijnd in kleur, groots in nuances. En veel voorkomend geluid is dat de toepassing van veel kleuren onrust geeft. Kijk naar de natuur, die een veelvoud aan kleurnuances in ordening en samenhang harmonisch binnen de vier jaargetijden laat zien.

Bij het samenstellen van een kleurpalet is het dan ook van belang om eerst de onderlinge contrastwerking van de kleurtinten te bepalen. Aansluitend kan dan de definitieve vertaling naar de kleurtoonnuances worden gemaakt.

Duiden van de effecten van het licht, kleuren en vormen. Heb jij op je werk of voor jezelf een dergelijke uitdaging? Stuur me dan een bericht leo@fasiani.nl of 0651541593. Ik help je graag verder.

Kleur & Kijken

Het samenstellen van kleurpaletten begint met bewust kijken, interpreteren en verklaren. De natuur toont en leert ons de veelzijdigheid in harmonische kleurpaletten, in ordening, samenhang en variatie. De verscheidenheid die de natuur ons met zijn vier jaargetijden toont geeft ons levensvreugde en ondersteunt wezenlijk bij emotioneel en fysieke genezing. Leefomgevingen vragen om functioneel verpersonaliseerd verrijkende kleurpaletten op maat; en dat is meer dan de veel voorkomende achromatische kleurpaletten.

Kleur & Beeld

Lelijke kleuren bestaan niet, wel lelijke of ongebruikelijke kleurtoepassingen.

Elke kleur is mooi als deze past binnen de context van het beeld of de omstandigheid waarbinnen een kleurpalet zich manifesteert. Onze voorkeur en herinnering bepaalt in grote mate hoe wij als mens naar kleur kijken. Hierbij geldt meer het gevoel dan het verstand, zoals onderstaand:

1: de achtergrondkleur ondersteunt de stralingskracht van de bloem
2: samenhangend kleurbeeld, maar zal verschillende reacties oproepen
3: het totale kleurbeeld is in samenhang van vrij zijn en ontspanning

Kleur & Werkomgevig

Laat de indeling en het materiaal en kleurgebruik een integraal onderdeel zijn van het totale bedrijfsproces en de gedefinieerde visie waarvoor het bedrijf staat.
Binnen werkomgevingen is het belangrijk dat medewerkers een gevoel van thuiskomen en betrokkenheid van de organisatie ervaren. Dit verhoogt het werkplezier en de kwaliteit van de te realiseren bedrijfsresultaten.

Kleur & Lichtheidscontrast

Lichtheidscontrast is ondersteunend aan de architecturale beleving van de ruimte.

Bij het samenstellen van een kleurpalet is het van belang om eerst de contrastwerking‘lichtheid’ binnen de ruimte(s) te bepalen. Welke elementen worden binnen de ruimte meer of minder zichtbaar gemaakt. Aansluitend kan dan de vertaling naar de kleurtoonnuances worden gemaakt. Op deze wijze ontstaat er een ordenend en samenhangend belevend kleurpalet.

Kleur & Dimensies

Architectuur is het primaire element en de materialisatie met textuur en eigen of toegepaste kleur is secundair. Vanuit dit gezichtspunt kan de primaire constructie nimmer los worden gezien van de secundaire vulling.

Voorbeeld 1: De natuur creëert polychromatische composities gebaseerd op ordening, samenhang, harmonie en variatie

Voorbeeld 2: Constructie en kleur vormen het beeldverhaal van het Dick Bruna museum in Utrecht

Voorbeeld 3: Constructie toont uitdrukkingsloos en biedt geen functionele herkenning en veiligheid, door de afwezigheid van kleurcontrastdimensies

Kleur & Waardering

Bestaan er lelijke kleuren?

Er bestaan geen lelijke kleuren. Wel lelijke of ongebruikelijke toepassingen.
Kleur heeft twee gezichten; verstand en gevoel. Kleur wordt vanuit een persoonlijk gevoel en voorkeur bepaald. Het is belangrijk dat een kleurplan wordt onderbouwd, dat aansluit op het object, functie, reclame-uiting en gebruikers met hun behoeftes.

Kleur & Integratie

Kleur en licht zjn een integraal onderdeel van het ontwerp.

Kleur wordt niet alleen beïnvloed door de vorm en de kleur op zich. Maar ook door textuur, dichtheid of doorschijnendheid van het gekleurde oppervlak, licht en schaduw van de dag, kunstlicht en de weerkaatsing van omliggend gekleurde elementen.

Kleur & Veiligheid

Veiligheidsnormeringen bepalen welke kleuren gebruikt moeten worden om ons in onze leefomgeving veilig te verplaatsen of veilig te werken. Het is verbazingwekkend dat eraan voorbij wordt gegaan dat een deel van de mensheid kleurenblind is en deze kleuren niet goed kan onderscheiden! Vooral de combinatie rood/groen zorgt voor visuele problemen; zie de kleurpotloden, boven normaal, onder met de storing rood/groen. Toch is deze combinatie nog altijd gangbaar bij machines, stoplichten, lesmateriaal, reclame-uitingen, veiligheidssymbolen enz.

Beter is om rood/groen te voorkomen of alleen in combinatie met duidelijk herkenbare symbolen. Nog beter is een combinatie van blauw/geel; zoals de drukknoppen (open & dicht) van NS-treinen.

Met een bewust kleurgebruik maak je het verschil. Heb je vragen of een project? Stuur me dan een bericht. Ik help je graag verder.

Kleur & Vorm

Geen vorm zonder kleur en geen kleur zonder vorm.

Getekende architectuur is wit papier met zwarte lijnen. Pas door het ontwerp te materialiseren, met eigen of toegepaste kleuren, krijgt de volumetrische compositie (ontwerp) karakter en betekenis voor de gebruikers.