Aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaf Fasiani samen met coach Maarten Vos lachcoachamsterdam.nl een interactieve presentatie training. De training was gericht op medewerkers/studenten uit diverse landen, die onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie.

Present knowledge and yourself as a piece of music
De titel van de presentatie was ‘Present knowledge and yourself as a piece of music’. De vraag was praktisch van aard: hoe kunnen de medewerkers/studenten zichzelf met hun PowerPoint presentaties zo sterk mogelijk presenteren.
Maarten Vos ging vooral in op de persoonlijke aspecten van het presenteren, terwijl Leo Faasen verschillende presentatievormen behandelde met gebruik van PowerPoint. Er werden veel inspirerende voorbeelden ingebracht om het creatieve proces op gang te krijgen.

Wie ben jij?
Een van de opdrachten van de presentatie training had het thema ‘wie ben jij met je studie’. Onder leiding van Leo Faasen werkten de deelnemers dit gegeven uit in een collage van tekst en beeld – zie tweede en derde foto. Maarten Vos liet hen vervolgens hiermee diverse communicatievormen en -technieken oefenen, in tweetallen en alleen voor de groep.